22 กรกฎาคม
ชมสุริยุปราคาริมทะเลระยอง
22 กรกฎาคมชมสุริยุปราคาริมทะเลระยอง


22 กรกฎาคมชมสุริยุปราคาริมทะเลระยอง


22 กรกฎาคมชมสุริยุปราคาริมทะเลระยอง


22 กรกฎาคมชมสุริยุปราคาริมทะเลระยอง
จุฬาฯจับมือเทศบาลเมืองระยอง เชิญประชาชนร่วมชม ?สุริยุปราคา? ริมชายทะเล 22 กรกฎาคมนี้ รับฟังนักดาราศาสตร์อธิบายข้อมูลปรากฏการณ์อย่างใกล้ชิด

นาวาอากาศเอก ฐากูร เกิดแก้ว ที่ปรึกษาศูนย์สังเกตการณ์โลกและอวกาศเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เปิดเผยว่า ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2552 จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงที่ตอนกลางของประเทศจีน โดยเงามืดจะเคลื่อนผ่านเมืองเฉิงตู ไปยังนครเซี่ยงไฮ้
ประเทศไทยจะมองเห็นเป็น ?สุริยุปราคาบางส่วน? ระหว่างเวลาประมาณ 07.00 - 09.10 น. หากมองด้วยแผ่นกรองแสงกรองแสงอาทิตย์ หรือมองผ่านเมฆแผ่น จะเห็นดวงจันทร์เคลื่อนที่ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ จากซีกซ้ายด้านบนลงสู่ซีกซ้ายด้านล่าง โดยดวงจันทร์จะบังดวงอาทิตย์มากที่สุด 30% ที่เวลาประมาณ 08.00 น. (เวลาที่เกิดในแต่ละจังหวัดแตกต่างกันเล็กน้อย)

ในโอกาสนี้ทาง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เทศบาลเมืองระยอง และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ?มหกรรมสุริยุปราคา? ณ ศูนย์บริการวิชาการจิรายุ - พูนทรัพย์ หาดแสงจันทร์ อ.เมือง จ.ระยอง ในวันที่ 22 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

นาวาอากาศเอก ฐากูร กล่าวว่า การจัดกิจกรรม ?มหกรรมสุริยุปราคา? ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและคนในท้องถิ่นได้ร่วมเรียนรู้ สังเกตการณ์สุริยุปราคาอย่างชัดเจนและปลอดภัยภายใต้กล้องดูดวงอาทิตย์ที่จะมีการติดตั้งมากกว่า 30 ตัว พร้อมทั้งมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคอยให้ความรู้เรื่องการเกิดสุริยุปราคาแบบต่างๆ อย่างใกล้ชิด

ที่สำคัญยังเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่หันมาใช้ศูนย์บริการวิชาการจิรายุ - พูนทรัพย์ เป็นสถานที่เรียนรู้นอกห้องเรียน รวมถึงเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการจากสถานศึกษาต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อเยาวชนในพื้นที่และวงการศึกษาไทยในอนาคต


22 กรกฎาคมชมสุริยุปราคาริมทะเลระยอง


22 กรกฎาคมชมสุริยุปราคาริมทะเลระยอง