สภาวิจัยอวด'มินิบัส'เซลล์เชื้อเพลิงสภาวิจัยอวด'มินิบัส'เซลล์เชื้อเพลิงวช.ทดสอบรถลากโดยสารขนาด 20 ที่นั่ง ขับเคลื่อนด้วยเซลล์เชื้อเพลิง หลังสนับสนุนให้เอกชนพัฒนา ผลทดสอบยันใช้ได้กับรถเก๋ง ปิกอัพรวมถึงมินิบัส

ศ.อานนท์ บุณยะรัตเวช เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดเผยว่า วช.พร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตเซลล์เชื้อเพลิงให้ภาคเอกชนที่สนใจแล้ว หลังจากสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาให้แก่ พลอากาศโทมรกต ชาญสำรวจ ประธานกรรมการบริษัท คลีนฟูเอล เอ็นเนอร์ยี เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด และทีมวิจัย ต่อเนื่องถึง 3 ปี สำหรับพัฒนาองค์ความรู้และสร้างต้นแบบพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง

รวมถึงข้อมูลวิชาการที่พิสูจน์ได้ว่า ไฮโดรเจนเป็นเทคโนโลยีที่ผลักดันให้เพลาล้อรถยนต์หมุนได้จริง และสามารถประยุกต์ใช้กับรถยนต์ทุกขนาดในบ้านเรา

"ประโยชน์สำคัญสุดคือ ไฮโดรเจนเป็นพลังงานทางเลือกทดแทนพลังงานฟอสซิลได้เป็นอย่างดี?เลขาธิการ วช. กล่าว

โครงการวิจัยล่าสุดที่พัฒนาสำเร็จคือ การสร้างต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน (PEMFC) ซึ่งเป็นระบบแปลงพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า ขนาดใหญ่ 11 กิโลวัตต์ จำนวน 6 ชุด โดย วช.สนับสนุนทุนวิจัย 25 ล้านบาท เพื่อใช้ประกอบกับรถยนต์นั่งบุคคล รถปิกอัพรวมถึงมินิบัส

เซลล์เชื้อเพลิง 1 ใน 6 ชุด ขณะนี้พัฒนาเป็นอุปกรณ์ผลิตพลังงาน ใช้กับรถลากจูงโดยสารขนาด 20 ที่นั่ง ขับเคลื่อนมอเตอร์ขนาด 11.4 แรงม้า 2 ตัว พร้อมเพลาขับ 2 ชุด ทดสอบวิ่งต่อเนื่องบนถนนต่อเนื่องเป็นระยะทาง 30 กิโลเมตร เป็นเวลา 1 ชั่วโมงพบว่าขับเคลื่อนได้ดี
ส่วนองค์ความรู้ที่ วช.พร้อมจะถ่ายทอดนั้น แบ่งเป็น 3 รูปแบบคือ
การผลิตเซลล์เชื้อเพลิงขนาด 960 วัตต์ สำหรับขับเคลื่อนรถพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก

เซลล์เชื้อเพลิงขนาด 8-10 กิโลวัตต์สำหรับขับเคลื่อนรถพลังงานไฟฟ้าขนาดเท่ากับรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

และเซลล์เชื้อเพลิงขนาด 11 กิโลวัตต์ สำหรับใช้ในรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหรือมินิบัส


?เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงจะเป็นทางเลือกหนึ่ง ในการนำก๊าซไฮโดรเจนที่เหลือใช้จากโรงงานผลิตแก้วหรือโรงงานแยกก๊าซ กลับมาใช้ใหม่ อย่างที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ปล่อยทิ้งไฮโดรเจนไปกับกระบวนการผลิตมากถึง 20 ตันต่อชั่วโมง หรือ 400 ตันต่อวัน ขณะที่รถลากจูงโดยสารที่ใช้ทดสอบ ใช้ไฮโดรเจนเพียงวันละ 5 กิโลกรัม ฉะนั้น ก๊าซไฮโดรเจนปล่อยทิ้งดังกล่าว หากนำกลับมาใช้ประโยชน์ จะเพียงพอสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลกว่า 8 หมื่นคัน?