สบายครับ


[WMA]http://upload.bluegy.com/show_clip.php/4933b1bc2524c6f5ab18a1f8db4899a4.mp3[/WMA]โยมบิดา-มารดาสุบินนิมิตก่อนหลวงตาเกิดโยมบิดา-มารดาสุบินนิมิตก่อนหลวงตาเกิด