พอหน้าท้อง.. ของแม่.. เริ่มป่องออก


พ่อก็บอก.. อยากให้ลูก.. เป็นดอกเตอร์


ย่าก็อยาก.. ให้หลานเป็น.. นายอำเภอ


แต่ต้องเก้อ.. หมอบอกแม่.. แค่ลงพุง