พิณพเนจร มงคล อุทก[music]http://dc105.google.co.th/img/77319567/969151b8/dlink__2Fdownload_2F77319567_2F969151b8_3Ftsid_3D20090617-020444-b1de3803/preview.mp3[/music]