ต่างฟ้าต่างฝน พิณประภาพร[music]http://dc126.4shared.com/img/92411707/5c4c0792/dlink__2Fdownload_2F92411707_2F5c4c0792_3Ftsid_3D20090617-020947-3b8948ef/preview.mp3[/music]