กระโน้บติงตอง ยิ่งยง & ทรงพล ยอดบัวงาม[music]http://dc130.4shared.com/img/92659626/65431095/dlink__2Fdownload_2F92659626_2F65431095_3Ftsid_3D20090618-091914-b77c3467/preview.mp3[/music]