เรารอเขาลืม เสรี รุ่งสว่าง


[music]http://dc112.4shared.com/img/74698151/ba3fa818/dlink__2Fdownload_2F74698151_2Fba3fa818_3Ftsid_3D20090618-174553-4ff652bb/preview.mp3[/music]