เผยยอดล่าสุดไข้หวัดใหญ่ 2009
ทำคนไทยติดเชื้อเกือบ 600 รายแล้ว
เผยยอดไข้หวัดใหญ่ 2009 คนไทยติดเชื้อ 600 รายผอ.สำนักกระบาดวิทยาเผยยอดผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ล่าสุด 589 ราย กระจายใน 24 จังหวัด 79 สถานศึกษา พร้อมยอมรับกรณีเด็กติดเชื้อจากโรงเรียนกวดวิชาอาจมีการผิดพลาด เตรียมปรับข้อมูลแสดงให้เห็นรายจังหวัด


นายแพทย์ภาสกร อัครเสวี ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยากล่าวว่า วันนี้(19 มิ.ย.) มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโรค 71 ราย ซึ่งในจำนวนนี้เป็นนักเรียน 12 ราย รวมมียอดผู้ป่วยสะสม 589 ราย มีการติดเชื้อกระจายใน 24 จังหวัด สถานศึกษา 79 แห่ง ทั้งนี้สำนักระบาดจะมีการปรับข้อมูลในเว็ปไซต์ http://203.157.15.4 ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และตนยอมรับว่าในช่วงแรกมีข้อมูลผิดพลาดบางจุด กรณีที่พบว่าเด็กติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่อาจติดในครอบครัวหรือจากต่างประเทศ ไม่ได้ได้เกิดจากการติดในโรงเรียนแต่การรายงานทางระบาดวิทยามีการแจ้งว่าเด็กเรียนอยู่ที่สถาบันใด อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าเด็กติดมาจากโรงเรียนกวดวิชา อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน จะมีการปรับข้อมูลแสดงให้เห็นเฉพาะจังหวัด