ทุ่งร้าง ยางชุม
พจน์ สุวรรณพันธ์
[music]http://dc108.google.co.th/img/73042970/75ce52f2/dlink__2Fdownload_2F73042970_2F75ce52f2_3Ftsid_3D20090619-094242-680d2556/preview.mp3[/music]