ตังเก พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ[music]http://dc97.4shared.com/img/16292917/9cff234d/dlink__2Fdownload_2F16292917_2F9cff234d_3Ftsid_3D20090619-190209-4ee2bb2/preview.mp3[/music]