ครูไม่ใหญ่ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ[music]http://dc129.4shared.com/img/26588707/4e2dc189/dlink__2Fdownload_2F26588707_2F4e2dc189_3Ftsid_3D20090619-190945-51a55a90/preview.mp3[/music]