คนกับหมา พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ[music]http://dc131.4shared.com/img/64878003/611488c9/dlink__2Fdownload_2F64878003_2F611488c9_3Ftsid_3D20090619-191513-b64aeb5f/preview.mp3[/music]