น้ำตาหอยทาก พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ[music]http://dc111.4shared.com/img/80924538/738f1525/dlink__2Fdownload_2F80924538_2F738f1525_3Ftsid_3D20090619-190653-5cf44721/preview.mp3[/music]