จูบไม่หวาน สันติ ดวงสว่าง[music]http://dc93.4shared.com/img/17061549/747091eb/dlink__2Fdownload_2F17061549_2F747091eb_3Ftsid_3D20090620-121232-3e60cc9b/preview.mp3[/music]