สามเณรกำพร้า สันติ ดวงสว่าง


[music]http://dc94.google.co.th/img/58697919/37dc9c9/dlink__2Fdownload_2F58697919_2F37dc9c9_3Ftsid_3D20090620-123734-da671f75/preview.mp3 [/music]