โธ่คนอย่างเรา สันติ ดวงสว่าง


[music]http://dc131.4shared.com/img/93434980/eb069dd5/dlink__2Fdownload_2F93434980_2Feb069dd5_3Ftsid_3D20090620-132925-e3d14ee8/preview.mp3[/music]