คนงามลืมด้ามเคียว ศรชัย เมฆวิเชียร


[music]http://dc126.google.co.th/img/22357596/69898dd1/dlink__2Fdownload_2F22357596_2F69898dd1_3Ftsid_3D20090620-214822-eafce90d/preview.mp3[/music]