เทพีเชียงใหม่ ศรชัย เมฆวิเชียร


[music]http://dc108.4shared.com/img/73704926/2c34ca26/dlink__2Fdownload_2F73704926_2F2c34ca26_3Ftsid_3D20090620-225806-63bdabe4/preview.mp3[/music]