คนงามลืมง่าย ศรชัย เมฆวิเชียร


[music]http://dc108.4shared.com/img/73704270/b47574b7/dlink__2Fdownload_2F73704270_2Fb47574b7_3Ftsid_3D20090620-230623-ae575ce9/preview.mp3[/music]