เกียรติยศครูไทย (แด่ครูจูหลิง) สดใส รุ่งโพธิ์ทอง


[music]http://dc124.google.co.th/img/35953162/c98177fa/dlink__2Fdownload_2F35953162_2Fc98177fa_3Ftsid_3D20090621-014747-42a28c7d/preview.mp3[/music]