ข้าด้อยเพียงดิน สดใส รุ่งโพธิ์ทอง


[music]http://dc122.4shared.com/img/102997393/a944fad0/dlink__2Fdownload_2F102997393_2Fa944fad0_3Ftsid_3D20090621-015120-a0375ee6/preview.mp3[/music]