รักแท้แพ้เงิน สดใส รุ่งโพธิ์ทอง[music]http://dc105.google.co.th/img/74588159/f107b34/dlink__2Fdownload_2F74588159_2Ff107b34_3Ftsid_3D20090621-014754-a4262fe9/preview.mp3[/music]