แม้สัตว์ยังมีจริยธรรม
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีจริยธรรมเหมือนมนุษย์

ไม่ใช่แต่มนุษย์อย่างเดียวที่มีความคิดด้านจริยธรรม แต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็มีความคิดเช่นนี้และสามารถบอกได้ว่า การกระทำใดถูกหรือผิด
ศ.มาร์ก เบกคอฟฟ์ จากมหาวิทยาลัยโคโลราโด เมืองโบลเดอร์ สหรัฐอเมริกา เชื่อว่า ความคิดเรื่องจริยธรรมฝังลึกอยู่ในสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ช่วยให้สังคมเป็นปึกแผ่น เพราะทำให้ตัวที่ก้าวร้าวและชอบแข่งขันสามารถใช้ชีวิตอยู่ในกลุ่มได้ ซึ่งศ.เบกคอฟฟ์ได� ทดลองทฤษฎีนี้โดยนำหนูมาทดลองและพบว่า มันจะไม่เอาอาหารถ้าการเอาอาหารนี้ทำให้หนูตัวอื่นเจ็บปวด
สำหรับตัวอย่างสัตว์ที่มีจริยธรรม เช่น ชิมแปนซี ไม่แสดงพฤติกรรมก้าว ร้าวต่อตัวที่พิการ หัวหน้าฝูงหมาป่าแสดงความเท่าเทียมกันบ้าง โดยให้ตัวที่มีตำแหน่งในฝูงน้อยกว่ากัด แต่การกัดนั้นต้องไม่แรง โลมาและวาฬก็เป็นที่ทราบว่าเป็นสัตว์ใจดี เช่น มีหลายครั้งที่พบว่าโลมาช่วยมนุษย์จากฉลาม

ที่มา : นสพ.ข่าวสด