หมีสีน้ำตาลหมีสีน้ำตาล


ชื่อไทย : หมีสีน้ำตาล
ชื่อสามัญ : Brown Bear
ชื่อวิทยาศาสตร์: Ursus arctos (Linnaeus, 1758)
Phylum: Chordata
Class : Mammalia
Order : Carnivora
Family: Ursidae


ประเภท : มีกระดูกสันหลัง
ประเภท : สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ลักษณะทั่วไป : หมีสีน้ำตาลมีขนาดและสีที่แตกต่างกันไปในแต่ละอาณาเขตที่พบ หมีที่พบที่อเมริกาตะวันตกจะมีขนสีเทา ทำให้ได้ชื่อว่า Grizzly Bear ส่วนหมีที่พบบริเวณอื่น อาจมีขนสีขาวหรือดำ Kodiak bears เป็นหมีสีน้ำตาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ที่พบทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกาเหนือ

หมีสีน้ำตาลต่างจาก America Black Bear ตรงที่หมีสีน้ำตาลจะมีปุ่มหรือเนินตรงหัวไหล่ มีขนและเล็บยาวกว่า หมีสีน้ำตาลจะมีจมูกที่ใหญ่ แต่มีหูขนาดเล็ก

ตัวผู้มีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย เมื่อยืน 4 เท้ามีความสูงถึง 5 ฟุต และเมื่อยืนด้วย 2 เท้า อาจสูงถึง 9 ฟุต แต่ยืนได้ในระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น ตัวผู้ตัวใหญ่มีน้ำหนักมากถึง 1,000 ปอนด์ ส่วนตัวเมียอาจมีน้ำหนักมากกว่า 450 ปอนด์

อาหาร

: หมีสีน้ำตาลกินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร ส่วนใหญ่กินพืช เช่น พืชประเภทหัว เบอร์รี่ บางครั้งกินสัตว์เล็ก เช่น แมลง หนู แต่บางครั้งก็กินสัตว์ใหญ่ เช่น ม้า วัวป่า กวาง และซากสัตว์ ในช่วงฤดูกาล อาหารที่สำคัญคือปลาแซลมอน และปลาทเราท์

การขยายพันธุ์

: หมีสีน้ำตาลตัวเมียต้องมีอายุ 4 ถึง 10 ปี จึงจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ และให้กำเนิดลูกโดยเฉลี่ย 2 ตัว ในระยะเวลา 4 ปี ฤดูกาลผสมพันธุ์อยู่ในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิถึงต้นฤดูร้อน แม่หมีจะให้กำเนิดลูกในช่วงมกราคม-มีนาคม ปกติ 2-3 ตัว โดยลูกหมีที่เกิดใหม่จะยังไม่ลืมตา และยังไม่มีขน ลูกหมีจะอาศัยอยู่ในถ้ำที่แม่หมีขุดขึ้นมาจนกระทั่งถึงเดือนเมษายน หรืออาจถึงเดือนมิถุนายน และเริ่มหย่านมเมื่ออายุประมาณ 5 เดือน และเริ่มเรียนรู้ว่า พืชหรือสัตว์ประเภทไหนที่ใช้เป็นอาหาร ลูกหมีจะอยู่กับแม่ของมันอย่างน้อยอีก 1 ปี หรือมากกว่านั้น จากนั้นจึงเริ่มแยกตัวออกไป

แหล่งอาศัย

: หมีสีน้ำตาลอาศัยอยู่บริเวณภูเขา และพงป่าที่มีหญ้าขึ้นแถบอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย อย่างไรก็ตาม อาณาเขตที่อยู่อาศัยลดลงอย่างมาก ปัจจุบันประชากรหมีสีน้ำตาลส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่อาลาสก้า แคนาดา และรัสเซีย และมีกลุ่มเล็กๆ อาศัยอยู่ที่ออสเตรีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี นอร์เวย์ สเปน สวีเดน ไซเรีย อินเดียตอนเหนือ (แถบหิมาลายา) แถว Yellowstone National Park และ Glacier National Park ของอเมริกา และประเทศอื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

: หมีสีน้ำตาลที่อาศัยในธรรมชาติมีอายุถึงประมาณ 30 ปี ในขณะที่หมีสีน้ำตาลที่เลี้ยงในสวนสัตว์มีอายุยืนถึง 50 ปี มักท่องเที่ยวไปเพื่อหาอาหาร และมักอยู่โดยลำพัง ยกเว้นในกรณีที่มีแหล่งอาหารสมบูรณ์ เช่น แหล่งน้ำที่มีปลาแซลมอล หรือปลาทเราท์ วางไข่เป็นจำนวนมาก ในช่วงอาการหนาว ตั้งแต่ตุลาคม หรือ ธันวาคม - มีนาคม หรือ พฤษภาคม ขึ้นกับสถานที่ หมีสีน้ำตาลจะนอนหลับอยู่ในถ้ำ และจะโผล่ออกมาเมื่ออากาศเริ่มอบอุ่น การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน จะอาศัยกลิ่นที่ทิ้งไว้ตามจุดต่างๆ มากกว่าการใช้เสียง หรือการมองเห็น[B][SIZE="4"][COLOR="Purple"]ที่มาข้อมูล : [url=http://www.bearandbuddy.com]Bear and Buddy - - ->