โลกสวยใจสะอาด 2

เป็นมนุษย์ หรือ เป็นคน


โลกสวยใจสะอาด 2
โลกสวยใจสะอาด 2เป็นมนุษย์ หรือเป็นคน

ท่านอาจารย์พุทธทาส ได้กล่าวว่า
เป็นมนุษย์เพราะใจสูง คือ ใจสะอาด ใจสว่าง
และใจสงบ ทำถูก และพูดถูก
ถ้าใจต่ำ ก็เป็นได้แค่คนเท่านั้นโลกสวยใจสะอาด 2

ท่านอาจารย์ประสงค์ ได้กล่าวว่า

ต้นไม้ยังให้ความร่มรื่น
นกน้อย ยังให้เสียงเพลง
ดอกไม้ ยังให้ความชื่นบาน
ต้นหญ้า ยังให้อ๊อกซิเจน

แล้วตัวเราเกิดมาในโลกนี้
ทำสิ่งดีอะไรให้โลกเห็นบ้าง