เครื่องวัดความแก่ตรวจเลือดวัดความแก่ ดูจากระดับเข้มข้นของโปรตีนชนิดหนึ่ง
หลังมีการค้นพบว่า ระดับของโปรตีน "พี 16 ไอเอ็นเค 4 เอ" จะเข้มข้นขึ้นเมื่อแก่ชรา เชื่อหากรู้ระดับโปรตีนจะทำให้รู้ได้ว่าร่างกายแข็งแรงหรือไม่...
นักวิทยาศาสตร์ได้คิดวิธีตรวจเลือดง่ายๆ ทำให้รู้ได้ว่าเนื้อเยื่อของร่างกายในระดับโมเลกุลแก่ชราลงเร็วแค่ไหน
วารสารวิชาการ "ความแก่ชราของเซลล์" แจ้งว่า นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนอร์ท แคโรไลนา แห่งสหรัฐฯ ได้ค้นพบว่า เมื่อเนื้อเยื่อแก่ชราลง จะทำให้ระดับของโปรตีนที่มีชื่อว่า "พี 16 ไอเอ็นเค 4 เอ" เข้มข้นขึ้น ดังนั้นเมื่อรู้ระดับของโปรตีน ก็จะสามารถรู้ได้ว่าเนื้อ เยื่อสมบูรณ์หรือไม่ และจะตอบสนองกับการผ่าตัดหรือยาต่างๆได้ดีเพียงไร พวกเขายังแจ้งว่า สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคเพื่อปรับปรุงวิธีการตรวจเลือดเพื่อวัดระดับโปรตีนให้สมบูรณ์ ได้แล้ว
นอกจากนั้นทีมยังได้พบด้วยว่า โปรตีนนั้นยังเกี่ยวพันกับพฤติกรรมบางอย่างของคนเราอีกด้วย เช่น การสูบบุหรี่และการนั่งๆ นอนๆ ซึ่งล้วนแต่ยังผลต่อขบวนการแก่ชราด้วยกัน
วงการวิทยาศาสตร์ได้สนใจในโปรตีนชนิดนี้ ซึ่งอยู่ในทีเซลล์ ของระบบภูมิคุ้มโรคมานานแล้ว เนื่องจากมันยังมีบทบาทในการยับยั้งการก่อกำเนิดของมะเร็งด้วย.

ที่มา:นสพ.ไทยรัฐ