จดหมายจากแนวหน้า ยอดรัก สลักใจ[music]http://dc100.4shared.com/img/38476580/2e5242c8/dlink__2Fdownload_2F38476580_2F2e5242c8_3Ftsid_3D20090624-184426-d74ec16/preview.mp3[/music]