เมียไม่มา เมียไม่มี ยอดรัก สลักใจ[music]http://dc97.4shared.com/img/38476581/5955725e/dlink__2Fdownload_2F38476581_2F5955725e_3Ftsid_3D20090624-185018-c594bdf/preview.mp3[/music]