ชมทุ่ง ยอดรัก สลักใจ


[music]http://dc99.4shared.com/img/58613262/68a9b5f1/dlink__2Fdownload_2F58613262_2F68a9b5f1_3Ftsid_3D20090624-185735-813ca469/preview.mp3[/music]