ทุยเพื่อนรัก ยอดรัก สลักใจ


[music]http://dc111.google.co.th/img/58434331/27cab0eb/dlink__2Fdownload_2F58434331_2F27cab0eb_3Ftsid_3D20090624-185806-c9ab5539/preview.mp3[/music]