แตงเถาตาย ยอดรัก สลักใจ[music]http://dc99.4shared.com/img/58240279/a7a43fb0/dlink__2Fdownload_2F58240279_2Fa7a43fb0_3Ftsid_3D20090624-190230-3ff64cc0/preview.mp3[/music]