จดหมายจากแนวหลัง ยอดรัก สลักใจ[music]http://dc126.4shared.com/img/58435371/fb1a128a/dlink__2Fdownload_2F58435371_2Ffb1a128a_3Ftsid_3D20090624-190240-5821f531/preview.mp3[/music]