.แรงงาน เตรียมจัดงานมุมนมแม่ในสถานประกอบการ


นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงข่าวการเปิดตัวโครงการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบการ โดยได้รับพระกรุณาจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ทรงเป็นประธานเปิดงานในวันพรุ่งนี้( 25 มิ.ย.52) ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อรณรงค์ให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 500 คนขึ้นไปให้ความสำคัญกับการจัดมุมนมแม่ในสถานประกอบการ เนื่องจากต้องการลดความกังวลของลูกจ้างที่เป็นห่วงลูกเวลาทำงาน เพราะหากมีมุมนมแม่ในสถานประกอบการเวลาว่างก็สามารถแวะมาดูแลลูกได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกจ้าง และเพิ่มสายใยรักในครอบครัวให้มีความอบอุ่น เป็นกำลังใจให้กับลูกจ้างปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าว่าในปีนี้จะรณรงค์ให้สถานประกอบการจัดมุมนมแม่ให้กับลูกจ้างในสถานประกอบการ จำนวน 100 แห่ง

ด้านนางอัมพร นิติสิริ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า ได้ร่วมกับ ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ใน 3 จังหวัดนำร่อง ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา ซึ่งตั้งแต่มีการรณรงค์ให้สถานประกอบการให้ความสำคัญตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน มีสถานประกอบการจัดตั้งมุมนมแม่แล้วจำนวน 132 แห่งทั่วประเทศ
หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ ประจำวัน พุธ ที่ 24 มิถุนายน 2009