เพชรร่วงในสลัม ชินกร ไกรลาศ
เพลงเก่าหาฟังยากมากค่ะ เพราะมาก
[music]http://dc99.google.co.th/img/33017607/d4c36713/dlink__2Fdownload_2F33017607_2Fd4c36713_3Ftsid_3D20090626-020625-3a8c2981/preview.mp3[/music]