รำวงด๋าวด่าว ธิดา ดวงดาว[music]http://dc105.google.co.th/img/74600208/7476103e/dlink__2Fdownload_2F74600208_2F7476103e_3Ftsid_3D20090626-022648-cc42416b/preview.mp3[/music]