ขอเวลาทำใจ ธิดา ดวงดาว[music]http://dc105.4shared.com/img/74601866/70bf780c/dlink__2Fdownload_2F74601866_2F70bf780c_3Ftsid_3D20090626-022656-d61493ba/preview.mp3[/music]