กอดฉันก่อนลา ธิดา ดวงดาว[music]http://dc105.4shared.com/img/74601396/fb728b22/dlink__2Fdownload_2F74601396_2Ffb728b22_3Ftsid_3D20090626-022645-6361d843/preview.mp3[/music]