สาวทรงฮาร์ด จันทรา ธีรวรรณ[music]http://dc109.4shared.com/img/72456201/ce39ec07/dlink__2Fdownload_2F72456201_2Fce39ec07_3Ftsid_3D20090626-024556-c619b6db/preview.mp3[/music]