ดวงชะตาของพลตรีมนูญกฤตจะเป็นอย่างไรดวงชะตาของพลตรีมนูญกฤตจะเป็นอย่างไร จากวันเกิดวันที่ 15 ธันวาคม 2478 มีความหมายตามดวงชะตา

ดาวอาทิตย์อยู่ราศีพิจิก มีดาวพฤหัสบดีอยู่ด้วยในเรือนของดาวอังคาร ราศีธาตุน้ำแสดงถึงความสำเร็จและความก้าวหน้า ได้ดาวคู่มิตรอาทิตย์กับดาวพฤหัสบดี และมีดาวจันทร์ตรีโกณอยู่ราศีกรกฎ ดาวอังคารเจ้าเรือนพิจิกเป็นมหาอุจ จึงเป็นการส่งเสริมให้ดาวพฤหัสบดีและดาวอาทิตย์มีพลังเด่นมากขึ้น

ดาวจันทร์เล็งดาวอังคารและมีดาวเกตุตรีโกณ เป็นการส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จในความก้าวหน้า และตำแหน่งหน้าที่การงานจะประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง

ดาวจันทร์เป็นเกษตรเล็งดาวอังคารเป็นมหาอุจ มีดาวอาทิตย์และดาวพฤหัสบดี ถือว่าส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จในตำแหน่งการงานสำคัญ และมีความสำเร็จในการเล่นการเมือง รวมทั้งความสำเร็จในหลักฐานการเงินและหลักทรัพย์ที่มั่นคง

ดาวจันทร์เป็นเกษตร ราศีกรกฎ ทำให้มีความสำเร็จในการงานและชีวิตครอบครัว ส่วนเรื่องการเงินและหลักทรัพย์ก็มั่นคง

ดาวอังคารอยู่ราศีมังกรเป็นมหาอุจ เป็นการส่งเสริมทางด้านทหาร การต่อสู้ และความกล้าที่จะตัดสินใจจนเกิดความสำเร็จต่างๆ

ดาวพุธอยู่ราศีธนูกับดาวราหู ทำให้เกิดความกล้าที่จะตัดสินทำการใหญ่ทุกเรื่อง และยังทำอย่างรวดเร็วทันใจ เพราะมีดาวมฤตยูอยู่ราศีเมษ ตรีโกณ ทำให้เชื่อมั่นในตนเองสูง

ดาวพฤหัสบดีเป็นมหาจักรอยู่กับดาวอาทิตย์ เป็นดาวคู่มิตร มีดาวจันทร์ตรีโกณ จึงส่งเสริมให้ดวงชะตามีความความสำเร็จ ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างมาก ทั้งยังมีดาวอังคารเจ้าเรือนเป็นมหาอุจ จึงมีความเข้มแข็งมากขึ้น

ดาวศุกร์เป็นเกษตรราศีตุล เป็นการเสริมดวงชะตาให้เกิดความก้าวหน้าในด้านการเงินและการทำงานทางการเมือง เพราะมีดาวมฤตยูเล็งอยู่ราศีเมษและมีดาวเสาร์ตรีโกณอยู่ด้วย ทำให้ในบั้นปลายของชีวิตมีความสงบ

ดาวเสาร์อยู่ราศีกุมภ์ถือเป็นเกษตร และยังมีราศีหนึ่ง มีดาวศุกร์ตรีโกณ เป็นการส่งเสริมให้เป็นคนที่มีความจริงจังทั้งเรื่องการงานและการเงิน

ดาวราหูอยู่ราศีธนูมีดาวพุธอยู่ด้วย อยู่ในเรือนของดาวพฤหัสบดีที่เป็นมหาจักร และมีดาวมฤตยูตรีโกณอยู่ด้วย จึงมีความสำเร็จในความตั้งใจและการวางแผนที่ถูกต้อง

ดาวเกตุอยู่ราศีกันย์ มีดาวอังคารตรีโกณ หมายถึงความสำเร็จสูงสุดในเรื่องการงานและการต่อสู้ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างดีและสูงสุด

ดาวมฤตยูอยู่ราศีเมษ คือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและการทำงาน แต่จะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างดี โดยมีดาวศุกร์เล็ง จึงเพิ่มความสำเร็จทางการงานและการเงินเป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นคนที่มีความคิดทันสมัย และต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัยด้วย


จากหนังสือพิมพ์โลกวันนี้