กำลังแสดงผล 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3

หัวข้อ: วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

Blogger
 1. #1
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา สัญลักษณ์ของ nuzing
  วันที่สมัคร
  May 2007
  ที่อยู่
  ตกฟากอยู่อุบล เป็นคนชราบางแคแล้ว
  กระทู้
  2,549
  บล็อก
  5

  วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

  วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

  พระบาทสมเด็จพระปรเมทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว


  วันลูกเสือแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองเสือป่าขึ้นก่อน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 โดยฝีกอบรมพวกผู้ใหญ่ เช่นข้าราชการพลเรือน ให้เรียนรู้วิชาการด้านทหาร เพื่อเป็นกำลังสำรองในยามมีศึกสงคราม และเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชนในยามสงบ เช่นช่วยปราบปรามโจรผู้ร้ายเป็นต้น
  จากนั้นอีกสองเดือนต่อมา คือ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย นับเป็นประเทศที่ 3 ของโลก ที่จัดตั้งกองลูกเสือขึ้น ต่อจากประเทศอังกฤษ
  และสหรัฐอเมริกา โดยมีพระราชประสงค์ปลูกฝังให้เยาวชน รักชาติบ้านเมือง รักความสามัคคี มีความมานะอดทน และเสียสละเพื่อส่วนรวม


  ประวัติลูกเสือโลก
  ลูกเสือมาจากคำว่า SCOUT ซึ่งมีความหมายดังนี้
  - S : Sincerity หมายถึง ความจริงใจ มีน้ำใสใจจริงต่อกัน
  - C : Courtesy หมายถึง ความสุภาพอ่อนโยน เป็นผู้มีมารยาทดี
  - O : Obedience หมายถึง การเชื่อฟัง อ่อนน้อมถ่อมตน อยู่ในโอวาท
  - U : Unity หมายถึง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รู้รักสามัคคี
  - T : Thrifty หมายถึง ความมัธยัสถ์ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด


  วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

  ลอร์ด เบเดน โพเอลล์


  ผู้ก่อตั้งลูกเสือโลกคือ ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ ( บี.พี. ) ชาวอังกฤษ ( เกิด 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2400 ) ในวัยเด็กชอบท่องเที่ยวพักแรม จึงรักธรรมชาติ ชอบร้องเพลง และมีความรู้
  ในการใช้แผนที่เป็นอย่างดี เมื่ออายุ 19 ปี ได้รับราชการทหารเป็นร้อยตรี ไปประจำการ ณ ประเทศอินเดียและแอฟริกา ท่านเป็นทหาร มีเงินเดือนน้อยนัก จึงรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด เข้มแข็งและอดทน
  หลังจากปลดประจำการแล้ว ได้นำประสบการณ์ตอนเป็นทหาร เช่น การฝึกสอนเด็กๆ ให้รู้จักทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าว และเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ มาพัฒนาแนวคิดเป็นขบวนการลูกเสือ โดยในปี พ.ศ. 2450
  ท่านได้รวบรวมเด็ก 20 คน ให้ไปอยู่กับท่านที่เกาะบราวน์ซี ในช่องแคบอังกฤษ ซึ่งนับเป็นการพักแรมครั้งแรกของลูกเสือ และต่อมาได้มีการก่อตั้งกองลูกเสือขึ้นอย่างจริงจัง ท่านลอร์ด เบเดน โพเอลล์ ( บี.พี. )
  ใช้ชีวิตในบั้นปลายอยู่ที่เคนยา แอฟริกา ในช่วงอายุ 80 ปี และถึงแก่กรรม เมื่อ 8 มกราคม พ.ศ. 2484 ที่เคนยา แอฟริกา

  คำปฏิญาณของลูกเสือ “ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า”
  ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
  ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ

  กฎของลูกเสือ
  ข้อ 1 ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้
  ข้อ 2 ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  ข้อ 3 ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
  ข้อ 4 ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสือทั่วโลก
  ข้อ 5 ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย
  ข้อ 6 ลูกเสือมีความเตตากรุณาต่อสัตว์
  ข้อ 7 ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดาและผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ
  ข้อ 8 ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความลำบาก
  ข้อ 9 ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์
  ข้อ 10 ลูกเสือประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ


  ราชสดุดีเพลงลูกเสือ
  ข้าลูกเสือเชื้อไทยใจเคารพ ขอน้อมนบบาทบงสุ์พระทรงศรี พระบาทมงกุฎเกล้าฯ จอมเมาลี ทรงปรานีก่อเกื้อลูกเสือมา ทรงอุตส่าห์อบรมบ่มนิสัย ให้มีใจรักชาติศาสนา ทรงสั่งสอนสรรพกิจวิทยา เป็นอาภาผ่องพุทธิ์วุฒิไกร ดังดวงจันทราทิตย์ประสิทธิ์แสง กระจ่างแจ้งแจ่มภพสบสมัย พระคุณนี้จะสถิตสนิทใน ดวงหทัยทวยราษฎร์ไม่คลาดเอย

  วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

  วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

  ลูกเสือกองแรกของไทยตั้งขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวงเรียก "ลูกเสือกรุงเทพฯ ที่ ๑" ต่อมาขยายตัวออกไปจัดตั้งที่โรงเรียนหรือสถานที่ใดสุดแต่สภากรรมการคณะลูก เสือแห่งงชาติจะเห็นสมควร เด็กที่จะเป็นลูกเสือจะต้องทำพิธีเข้าประจำกอง กล่าวคำปฏิญาณตนตามคำมั่นสัญญานั้น พระองค์ผู้ทรงให้กำเนิดลูกเสือได้พระราชทานคำขวัญไว้ว่า "เสียชีพอย่าเสียสัตย์"ในสมัยนั้นกิจการลูกเสือไทยเลื่องลือไปยังนานาชาติว่า "พระเจ้าแผ่นดินสยามทรงใฝ่พระทัยในกิจการลูกเสือเป็นอย่างยิ่ง" ถึงกับกองลูกเสือที่ ๘ ของประเทศอังกฤษ ได้มีหนังสือขอพระราชทานนามนามลูกเสือกองนี้ว่า "กองลูกเสือในพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยาม" พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ตามความประสงค์ ลูกเสือกองนี้ติดเครื่องหมายช้างเผือกที่แขนเสื้อทั้งสองข้างและยังปรากฏ อยู่ตราบเท่าทุกวันนี้

  เมื่อ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตแล้ว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงฟื้นฟูอีก โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติขึ้นครั้งแรกในบริเวณพระราชอุทยานสราญรมย์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ จากนั้นได้จัดให้มีการอบรมลูกเสืออีกหลายรุ่นกระทั่งถึงปี พ.ศ.๒๔๗๕ เป็น ปีสุดท้ายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ว กิจการลูกเสือได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วย สมัยนั้นได้ช่วยบำเพ็ญประโยชน์แก่ข้าราชการ ทหาร ในการปราบจราจล รัฐบาลจึงจัดตั้งหน่วยยุวชนทหารฝึกวิชาทหารขึ้นโดยรับเด็กที่ได้เป็นลูกเสือ มาแล้ว ส่วนกิจการลูกเสือก็ขยายให้กว้างขวางขึ้น มีการจัดตั้งกองลูกเสือเหล่าเสนาและลูกเสือเหล่าสมุทรเสนาขึ้นโดยฝึกร่วมกับยุวชนทหารการลูกเสือจึงซบเซาลงบ้างในยุคนี้

  ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ทางราชการได้ฟื้นฟูกิจการลูกเสืออีกครั้ง มีการจัดชุมนุมของลูกเสือแห่งชาติ ส่งเจ้าหน้าที่ในกองการลูกเสือไปเข้ารับการฝึกอบรมวิชาลูกเสือตามมาตรฐาน สากล และตามแบบนานาประเทศตามลำดับ มีพระราชบัญญัติลูกเสือใช้บังคับโดยคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้บริหาร วัตถุประสงค์ของขบวนการลูกเสือได้รับการปรับปรุงและเน้นให้เห็นชัดเจนรัดกุม ยิ่งขึ้น มีความว่า "คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ"

  แม้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงสวรรคตแล้วก็ตาม พระราชอนุสรณ์กิจการลูกเสือของพระองค์ท่านได้พัฒนารุ่งเรืองมาตามลำดับจน เป็นกิจการที่สร้างคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงของประเทศให้ขจรขจายเป็นที่ รู้จักของนานาประเทศทั่วโลก และเพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์ท่าน ทางราชการจึงได้กำหนดวันที่ ๑ กรกฎาคมของทุกปีเป็น "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" หรือ "วันลูกเสือ"

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.panithatyai.ac.th/news/hcshotnews_21.htm
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nuzing; 01-07-2010 at 21:18.


 2. #2
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ auddy228
  วันที่สมัคร
  Jun 2007
  ที่อยู่
  THAILAND
  กระทู้
  1,197
  บล็อก
  1

  สว่างใจ ร่วมรำลึกถึงลูกเสือ

  เคยฝึกเคยเป็นลูกเสือ
  เลยขอร่วมแจม...รำลึกถึงอดีตด้วยเพลงเบ็ดเตล็ดของลูกเสือ...

  . เพลงลอดอุโมงค์

  มามา มาเต้นรำกันมามา มาเต้นรำกันมามา มาเต้นรำกันแล้วก็ทำสวัสดี
  จับมือซ้าย มาเต้นรำกันจับมือซ้าย มาเต้นรำกันจับมือซ้าย มาเต้นรำกันแล้วก็ทำสวัสดี
  จับมือขวาร่วมรำลึกถึงลูกเสือร่วมรำลึกถึงลูกเสือร่วมรำลึกถึงลูกเสือ?..
  จับสองมือร่วมรำลึกถึงลูกเสือร่วมรำลึกถึงลูกเสือร่วมรำลึกถึงลูกเสือ?..
  โดซีโดร่วมรำลึกถึงลูกเสือร่วมรำลึกถึงลูกเสือร่วมรำลึกถึงลูกเสือ??..
  ลอดอุโมงค์ร่วมรำลึกถึงลูกเสือร่วมรำลึกถึงลูกเสือร่วมรำลึกถึงลูกเสือ?


  เพลงลิง


  เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก เป็นเสียงเรียกของลิ ลิงมันไม่อยู่นิ่ง มันชอบวิ่ง กระโดดไปมา
  เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก มันร้องเรียกพวกมา ครั้นพอถึงเวลา ออกเที่ยวหาผลไม้กิน


  เพลงสวัสดีน้องสาว

  สวัสดีน้องสาว ( ซ้ำ ) ผิวเจ้าขาวผ่องพรรณ ดังสวรรค์ลงมาแต่ง
  สายตาอ้ายผ่านไป สายตาน้องผ่านมา พาให้อ้ายฝันละเมอ ( ซ้ำ )
  เชิญเข้ามาน้องสาว เชิญเข้ามาน้องสาว เจ้าอย่าได้เอียงอาย (ซ้ำ )
  มาให้อ้ายชื่นหัวใจ ( ซ้ำ )

 3. #3
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา สัญลักษณ์ของ nuzing
  วันที่สมัคร
  May 2007
  ที่อยู่
  ตกฟากอยู่อุบล เป็นคนชราบางแคแล้ว
  กระทู้
  2,549
  บล็อก
  5
  คติพจน์ของลูกเสือ  สำรอง "ทำดีที่สุด"

  สามัญ "จงเตรียมพร้อม"

  สามัญรุ่นใหญ่ "มองไกล"

  วิสามัญ "บริการ"

  ทุกประเภท "เสียชีพอย่าเสียสัตย์"

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •