ตะไคร้ แก้ผมแตกปลายได้
เอาตะไคร้สดที่ใช้ทั่วไปนั่นหละ มาสับหรือตำ ไม่ต้องละเอียดมาก

เติมน้ำเล็กน้อยแล้วก้อคั้น กรองด้วยผ้าขาวบาง
แล้วเอาน้ำหมักมาทาเส้นผม หลังสระสระอาดแล้ว
หมักนานแค่ไหนก็ได้ จากนั้นใช้น้ำล้างออก โดยไม่ต้องสระ
ทำทุกครั้งหลังสระผม ไม่นานผมที่แตกปลายก็จะค่อยๆดีขึ้น แล้วหายในที่สุด