มีอะไรจะให้ทำ ลองทำกันดูนะ
เอ้า ... รีบทำกันเลยจ้า Letz go...

1.ในหนึ่งสัปดาห์คุณต้องการจะไปกินข้าวนอกบ้านกี่ครั้ง
2.เอาตัวเลขนั้นคูณด้วย 2
3.แล้วนำผลลัพท์ที่ได้บวกด้วย 5
4.แล้วคูณด้วย 50
5.ได้ผลลัพท์เท่าใด ถ้าปีนี้ยังไม่ถึงวันเกิดของคุณให้บวกด้วย 1757
6.ถ้าปีนี้ถึงวันเกิดของคุณหรือวันเกิดของคุณได้ผ่านไปแล้ว ให้บวกด้วย 1758
7.แล้วลบด้วย ปีเกิดของคุณด้วยปี คริสตศักราช

ผลลัพท์ที่ออกมา ตัวแรกคือจำนวนครั้งที่คุณอยากออกไปกินข้าวนอกบ้าน และสองตัวหลังคืออายุของคุณใช่หรืไม่ลองทำดูลองทำดูลองทำดู