ทวีปเอเซีย (ASIA)
ทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ทวีปเอเซีย (ASIA) ทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลก


ทวีปเอเซีย (ASIA) ทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลก


ทวีปเอเซีย (ASIA) ทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลก


ทวีปเอเซีย (ASIA) ทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลก


ทวีปเอเซีย (ASIA) ทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลก


ทวีปเอเซีย (ASIA) ทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลก


ทวีปเอเซีย (ASIA) ทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ทวีปเอเซีย (ASIA) ทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลก


ทวีปเอเซีย (ASIA) ทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เอเซียเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก มีเนื้อที่ประมาณ 43,700,000 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปจะอยู่ในแถบซีกโลกเหนือ กล่าวคือตั้งอยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 78 องศา เหนือ ถึง 1.5 องศาเหนือ และเส้นลองติจูดที่ 170องศา ตะวันตก ถึง 26 องศา ตะวันออก จุดเหนือสุดของทวีปอยู่ที่แหลมซิลยูสกิน และใต้สมุทรอยู่ที่แหลมบีไอ ทั้งนี้อาณาเขตของทวีปติดต่อกับส่วนต่างๆ ของโลกดังนี้

ทิศเหนือ? ติดกับมหาสมุทรอาร์กติค ทะเลคารา ทะเลไซบีเรีย
ทิศใต้? ติดกับมหาสมุทรอินเดีย อ่าวเบงกอล ทะเลอาหรับ
ทิศตะวันออก? ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิค ทะเลเบริง ทะเลญี่ปุ่น ทะเลจีน
ทิศตะวันตก? ติดกับทะเลแดง คลองสุเอช ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทะเลดำ ทะเลสาบแคสเปียน เทือกเขาอูราล และเทือกเขาคอเคซัส

เพราะเป็นทวีปที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ ทวีปเอเซียจึงสามารถแบ่งออกเป็น 5 ภูมิภาคย่อยๆคือ
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้?

หรือที่เรียกว่า เอเซียอาคเนย์ ( Southeast asia ) ซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศพม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ฯลฯ

เอเซียตะวันออก? ( East asia ) ได้แก่บริเวณที่เป็นประเทศจีน มองโกเลีย ไต้หวัน เกาหลี( เกาหลีเหนือและใต้) ญี่ปุ่น เป็นต้น

เอเซียใต้ ( South asia )ได้แก่ดินแดนของประเทศอินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ เนปาล และศรีลังกา เป็นต้น

เอเซียตะวันตกเฉียงใต้?( Southwest asia ) ได้แก่อาณาเขตของประเทศในกลุ่มที่เรียกว่า ตะวันออกกลาง อาทิ อิหร่าน อิสราเอล อิรัก จอร์แดน คูเวต ฯลฯ
ดินแดนของสหภาพโซเวียต?เดิมที่มีอยู่ในเขตทวีปเอเซีย
วารี อัมไพรวรรณ. รอบรู้นานาชาติ . กรุงเทพมหานคร. ภัทรินทร์, 2538
ทวีปเอเซีย (ASIA) ทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลก
[radio]http://dc108.4shared.com/img/74679224/80dead0d/dlink__2Fdownload_2F74679224_2F80dead0d_3Ftsid_3D20090610-043715-a58baa46/preview.mp3[/radio]