วันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคมพ.ศ.2369 อังกฤษให้ ร้อยเอกเฮนรี่ เบอร์นี่ เข้ามาทำสัญญาทางการค้ากับไทย
พ.ศ.2411 เจมส์ บุ๊คแนน (James Buchanan) ประธานาธิบดีคนที่ 15 ของสหรัฐถึงแก่กรรม
พ.ศ.2421 วันเกิดของ จอห์น เมสฟิลด์ นักเขียนและกวีชาวอังกฤษ เขาได้รับแต่งตั้งเป็นกวีหลวง คนที่ 16 ประจำราชสำนักอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ.2473
พ.ศ.2465 รัฐบาลได้ขยายและส่งเสริม การขนส่งทางอากาศให้กว้างขวาง โดยเปิดสายการบินไปรษณีย์ ให้ต่างจังหวัดขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างจังหวัด นครราชสีมา - ร้อยเอ็ด - อุบลราชธานี
พ.ศ.2498 สมโภชน์พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ ที่บรูณะขึ้นใหม่
พ.ศ. 2498 วันเอกราชของประเทศตูเนเซีย และถือวันนี้เป็นวันชาติ
2454 วันสถาปนากิจการลูกเสือไทย รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ


...............................................................

พ.ศ.2369 อังกฤษให้ ร้อยเอกเฮนรี่ เบอร์นี่ เข้ามาทำสัญญาทางการค้ากับไทย


วันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคมเริ่มตั้งแต่
พม่ากับไทย
ในสมัยรัชกาลที่ 3 ชาวเมืองมณีปุระเป็นกบฏ พม่าต้องจัดการปราบ พวกกบฏหนีเข้าไปในแคว้น อัสสัมของอินเดียซึ่งอยุ่ในความดูแลของอังกฤษ จึงเกิดสงครามระหว่างพม่ากับอังกฤษ การรบทางบกอังกฤษสู้พม่าไม่ได้เพราะพม่าชำนาญภูมิประเทศมากกว่า อังกฤษจึงเปลี่ยนมารบทางเรือ เวอร์ อาร์ชิเบลด์ แคมป์เบล แม่ทัพเรือของอังกฤษ ทำการรบทางอ่าวเบงกอลและอ่าวเมาะตะมะ ยึดหัวเมืองชายทะเลได้เป็นจำนวนมาก แต่มีปัญหาเรื่องเสบียงอาหารและพาหนะจึงชวนไทยช่วยรบพม่า โดยให้ร้อยเอกเฮนรี เบอร์นี่ เป็นทูตเข้ามารัชกาลที่ 3 โปรดให้ เจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรีย ) คุมทัพบกไปช่วยรบทางด่านเจดีย์สามองค์ ให้พระยาชุมพร (ซุย) คุมทัพเรือไปช่วยรบทางเมืองมะริดและเมืองทวาย แต่ไทยกับอังกฤษมีเรื่องขัดแย้งกัน ทางเมืองหลวงจึงเรียกทัพกลับหมด
อังกฤษไม่ละความพยายาม เข้ามาชวนไทยรบอีก โดยสัญญาว่าจะแบ่งดินแดนของพม่าทางด้านอ่าวเบงกอลให้ ไทยได้ช่วยอังกฤษอีก เมื่ออังกฤษชนะสงครามไทยได้ขอดินแดนจากอังกฤษแต่อังกฤษบ่ายเบี่ยงบอกว่ายังไม่สิ้นสุดสงคราม ไทยไม่พอใจจึงระงับการช่วยอังกฤษและยกทัพกลับ

ในปี พ.ศ. 2393 การตีเมืองเชียงตุง เนื่องจากพม่าแพ้สงครามต่ออังกฤษ ต้องเสียค่าปรับมากมาย จึงบังคับเอาเงินจากเมืองขึ้นไปช่วย เชียงตุงเป็นเมืองขึ้นของพม่าต้องไปบังคับเอาจากเมืองเชียงรุ้ง ชาวเมืองเชียงรุ้งเดือดร้อนจึงก่อการกบฏมาขอสวามิภักดิ์ต่อไทย รัชกาลที่ 3 ทรงรับไว้แล้วโปรดให้จัดทัพไปตีเมืองเชียงตุง แต่ไม่สำเร็จเพราะเจ้านายเมืองเหนือไม่ปรองดองกันและรัชกาลที่ 3 ก็ประชวรด้วย


ผลดีที่ไทยได้ช่วยเหลืออังกฤษรบกับพม่า
1. ไทยกับอังกฤษได้เป็นไมตรีต่อกัน
2. พม่าไม่มีโอกาสมารบกวนไทยอีก
3. ไทยได้มีโอกาสจัดการรบกับเขมรและญวน
4. ยุติปัญหาเรื่องเมืองไทรบุรี โดยตกลงว่าไทยจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับหัวเมืองมลายูของอังกฤษและอังกฤษจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเมืองไทรบุรีของไทย
อังกฤษกับไทย ในสมัยรัชกาลที่ 3 อังกฤษต้องการให้ไทยช่วยรบกับพม่า ลอร์ด แอมเฮอสต์ ผู้สำเร็จราชการประจำอินเดียของอังกฤษ ได้ส่งร้อยเอกเฮนรี เบอร์นี่ Captian Henry Burney ซึ่งคนไทยในสมัยนั้นเรียก ?กะปิตัน หันตรี บารนี? เป็นทูตเข้ามาเจรจากับไทย โดยมีความต้องการ 4 ประการคือ
1. เพื่อพยายามรักษาสัมพันธไมตรี อย่าให้ไทยเป็นอริกับอังกฤษได้
2 . เพื่อขอกำลังจากไทยไปช่วยอังกฤษรบกับพม่า
3 . เพื่อชักชวนให้ไทยยอมทำสัญญาการค้ากับอังกฤษ
4 . เพื่อทำความตกลงกันในปัญหาเมืองไทรบุรีและหัวเมืองมลายู
เมื่อไทยกับอังกฤษตกลงกันได้จึงทำสัญญาต่อกันนับเป็นสัญญาโดยสมบูรณ์ฉบับแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีชื่อเรียกว่า ?สัญญาเบอร์นี่? มีภาษากำกับถึง 4 ภาษาคือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาโปรตุเกสและภาษามลายู ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2369 มีสาระสำคัญดังนี้
?ไทยกับอังกฤษจะมีไมตรีต่อกัน จะไม่คิดร้ายต่อกัน จะไม่แย่งชิงเอาบ้านหรือดินแดนซึ่งกันและกัน ถ้ามีคดีเกิดขึ้นภายในอาณาเขตประเทศไทยก็ให้ไทยตัดสินตามใจไทยตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ทั้งสองฝ่ายจะอำนวยความสะดวกในการค้าต่อกันเป็นอันดี จะอนุญาตให้พ่อค้าของอีกฝ่ายหนึ่งเข้าไปตั้งหรือเช่าบ้านเรือนโรงสินค้าและร้านค้าได้ แต่คนของอีกฝ่ายหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในอาณาเขตของอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นทุกประการ?
สัญญาที่เกี่ยวกับการค้ามีสาระดังนี้
1. เรือของชาวอังกฤษหรือชาวเอเชียในบังคับอังกฤษที่เข้ามาค้าขายในกรุงเทพ ฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทย
ทุกประการ จะซื้อข้าวสารหรือข้าวเปลือกออกนอกประเทศไม่ได้
2. ถ้าเรือนั้นนำอาวุธปืน กระสุนปืนหรือดินดำเข้ามาจะต้องขายให้รัฐบาลเท่านั้นถ้ารัฐบาลไม่ต้องการต้องนำออกไป
3. นอกจากข้าวและอาวุธยุทธภัณฑ์แล้ว อนุญาตให้พ่อค้าอังกฤษกับพ่อค้าไทยซื้อขายกันได้โดยสะดวกเสรี
4. เรือที่นำสินค้าเข้ามาขายในเมืองไทยนั้น จะต้องเสียภาษีเบิกร่องหรือค่าปากเรือ ในอัตราวาละ 1,700 บาท ถ้ามิได้บรรทุกสินค้ามาจะเสียในอัตราวาละ 1,500 บาท ทั้งนี้ไม่ต้องเสียภาษีขาเข้าขาออกอีก
5. พ่อค้าอังกฤษ จะเป็นชาวยุโรปก็ดี หรือชาวเอเชียก็ดีตลอดจนผู้บังคับการเรือ นายเรือ ลูกเรือที่เข้ามาค้าขายในเมืองไทยนั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยทุกประการ ถ้าหากมีการกระทำผิดขึ้น ก็ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตัดสินลงโทษได้ ในกรณีฆาตกรรมโดยเจตนา ผู้กระทำผิดจะต้องถูกประหารชีวิต โทษอย่างอื่นถ้าเป็นความผิดก็ให้ปรับ โบยหรือจำคุกตามกฎหมายไทย
ในตอนปลายรัชกาลที่ 3 อังกฤษได้ส่ง เซอร์ เจมส์ บรุค เข้ามาขอแก้ไขสัญญาการค้าที่เฮนรี เบอร์นี่ได้ทำไว้แต่ไม่เป็นผลสำเร็จพอดีเปลี่ยนรัชกาลเสียก่อน


วันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคมวันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคมวันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคมวันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคมวันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคมวันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคม.


พ.ศ.2411 เจมส์ บุ๊คแนน (James Buchanan) ประธานาธิบดีคนที่ 15 ของสหรัฐถึงแก่กรรม
สังกัดพรรคเดโมแครต ร
รับตำแหน่ง 4 มีนาคม พ.ศ. 2400 สิ้นสุดวาระ 4 มีนาคม พ.ศ. 2404
รองประธานาธิบดีชื่อ จอห์น ซี. เบรกคินริดจ์ (John C. Breckinridge)

รับวาระที่ 18

วันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคม


วันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคม
พ.ศ.2421 วันเกิดของ จอห์น เมสฟิลด์ นักเขียนและกวีชาวอังกฤษ เขาได้รับแต่งตั้งเป็นกวีหลวง คนที่ 16 ประจำราชสำนักอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ.2473


วันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคมวันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคมวันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคมวันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคมวันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคมวันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคม?..


พ.ศ.2465 รัฐบาลได้ขยายและส่งเสริม การขนส่งทางอากาศให้กว้างขวาง
โดยเปิดสายการบินไปรษณีย์ ให้ต่างจังหวัดขึ้นเป็นครั้งแรก
ระหว่างจังหวัด นครราชสีมา - ร้อยเอ็ด - อุบลราชธานี


วันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคม

วันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคม
วันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคมวันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคมวันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคมวันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคมวันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคมวันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคมวันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคม?

พ.ศ. 2498 วันเอกราชของประเทศตูเนเซีย และถือวันนี้เป็นวันชาติ

วันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคม

วันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคม


ประเทศตูนิเซีย หรือ สาธารณรัฐตูนิเซีย (Tunisian Republic; วันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคมวันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคม?? วันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคมวันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคม??) เป็นประเทศอาหรับมุสลิมที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาเหนือ บนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นประเทศทางตะวันออกสุด และเล็กที่สุดของ 3 ประเทศบนเทือกเขาแอตลาส (Atlas mountains) มีอาณาเขตทางตะวันตกจดประเทศแอลจีเรีย และทางใต้และตะวันตกจดประเทศลิเบีย พื้นที่ 40% ของประเทศประกอบด้วยทะเลทรายซาฮารา ในขณะที่ส่วนที่เหลือส่วนใหญ่ประกอบด้วยพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ และชายฝั่งที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทั้งคู่มีบทบาทอย่างมากในสมัยโบราณ เริ่มต้นด้วยการก่อตั้งเมืองคาร์เทจ (Carthage) ที่มีชื่อของชาวฟีนีเชีย (Phoenicia) และในเวลาต่อมาได้กลายเป็นพื้นที่มณฑลอาฟริกา (Africa Province) เป็นพื้นที่อู่ข้าวอู่น้ำของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่า ชื่อ ตูนิส (Tunis) มาจากภาษาเบอร์เบอร์ (Berber) แปลว่าแหลมซึ่งสอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศ ที่เป็นแหลมยื้นเข้าไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน หรือ อีกความหมายหนึ่งนั้น แปลว่า "พักแรม"

วันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคมวันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคมวันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคมวันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคมวันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคมวันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคมวันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคม?.


พ.ศ. 2454 วันสถาปนากิจการลูกเสือไทย รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทย


วันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคม


วันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี ในแต่ละปีจะมีลูกเสือทั้งในส่วนกลางและปริมณฑลมาร่วมเดินสวนสนาม ประมาณ 10,000 คน เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง
วันสถาปนาลูกเสือไทย รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคมวันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคมวันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคมวันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคมวันนี้ในอดีต 1 กรกฎาคม..