วันของเรา พิทักษ์ เสริมราษฎร์[music]http://dc112.4shared.com/img/93778450/6fb21b1d/dlink__2Fdownload_2F93778450_2F6fb21b1d_3Ftsid_3D20090630-045411-bc898ec/preview.mp3[/music]