มือกระบี่ของนาย พิทักษ์ เสริมราษฎร์[music]http://dc106.google.co.th/img/59690159/52a26e78/dlink__2Fdownload_2F59690159_2F52a26e78_3Ftsid_3D20090630-045406-e09a6a13/preview.mp3[/music]