หนุ่มนารอนาง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ[music]http://dc101.4shared.com/img/24071077/3c29190a/dlink__2Fdownload_2F24071077_2F3c29190a_3Ftsid_3D20090701-051603-cee83c79/preview.mp3[/music]