ลาน้องไปเวียตนาม ไวพจน์


[music]http://dc110.4shared.com/img/55540442/63049831/dlink__2Fdownload_2F55540442_2F63049831_3Ftsid_3D20090701-051613-a7c44a53/preview.mp3[/music]