รักพิลึก ไวพจน์[music]http://dc97.google.co.th/img/56356473/c0947488/dlink__2Fdownload_2F56356473_2Fc0947488_3Ftsid_3D20090701-051611-ca100b8a/preview.mp3[/music]